Danmarks laveste pris på Tilstandsrapport, Energimærke + El-tjek

Udfyld skemaet – Indsend din opgave online – Bliv kontaktet inden for 3-5 timer på hverdage!

Udfyld formularen herunder og bliv ringet op – 100% gratis

Super hurtig indsats!!!

Virkelig professionel tilgang. Var nem at forstå – også på det tekniske.
Rapporterne blev sendt på mail samme dag.
Super pris til en super service. Sparer 3.000 kr.
En fornøjelse.

Thomas Jacobsen, Aarhus

Seriøs og kompetent behandling

Hurtig tilbagemelding med alt. Fint tidspunkt for besøg, og alle rapporter blev modtaget senere samme dag, som besøget fandt sted. At prisen så også er i bund ift. øvrige udbydere, gør jo heller ikke noget. Kan absolut anbefales.

Sarah Jensen, Hellerup

Se hvor simpelt du kan få Danmarks laveste pris på tilstandsrapport

Tilstandsrapport – Energimærke – El-tjek
Nu kan du få alle tre rapporter i samme pakke og derved spare mange penge.
Du sparer helt op til 50 % – Spar penge allerede i dag!

Pr. 1. maj 2012 har Erhvervs- og Byggestyrelsen ændret kravene/retningslinjerne for sælgeransvaret ved boligsalget.
Det betyder, at der nu også skal foreligge en el-eftersynsrapport sammen med tilstandsrapporten, for at få en ejerskifteforsikring.
Vi sørger også gerne for en el-eftersynsrapport, når du samtidig skal have en tilstandsrapport og/eller energimærke.
På den måde behøver du kun at ringe og bestille ét sted.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand – og ikke et nyt hus. Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige giver hver skade, og de forhold der kan medføre skader, en karakter der svarer til hvor alvorligt forholdet er.

Karaktererne er udtryk for hvilken stand ejendommens er i.
 • IB = Ingen bemærkninger
 • K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel
 • K1 = Ulovligt forhold, som dog ikke umiddelbart er farligt eller påvirker funktionsdygtigheden
 • K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan være farligt eller påvirke funktionsdygtigheden i en mindre eller afgrænset del af installationen. Der er en mindre potentiel risiko for personskade eller brand
 • K3 = Ulovligt forhold, som nu eller på kortere sigt kan være farligt og påvirke funktionsdygtigheden i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Der er en større potentiel risiko for personskade eller brand
 • UN = Bør undersøges nærmere

Hvem udfører Tilstandsrapport og Energimærke?

Tilstandsrapporten og Energimærket bliver udført af en samarbejdspartner. der er en ISO9001-certificeret virksomhed med speciale i udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker – både på store og små ejendomme. Vi har bygningssagkydige og energikonsulenter i hele landet, og er derfor stolte over at kalde os landsdækkende.

Energimærkning

Enfamiliehuse, flerfamiliehuse og erhverv

Inden en ejendom sættes til salg eller udlejes, skal der foreligge et gyldigt energimærke. Formålet er at sætte fokus på bygningens energiforbrug, samt tydeliggøre de energimæssige forbedringer, som vil være rentable at gennemføre.

Energimærkningen består af to dele:

 1. En beregning, der viser hvor store energiudgifter, der er ved ejendommen – f.eks. til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
 2. Besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på ejendommen. Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af.

Energimærkning uden bygningsgennemgang (Automatmærke)

Fra 1. marts 2011 er det blevet muligt at udarbejde et energimærke uden bygningsgennemgang.
Dette er dog kun muligt hvis bygningen opfylder nedenstående kriterier.

 1. Bygningen skal være et stuehus til landbrugsejendom, enfamilieshus, række-, kæde-, eller dobbelthus med lodret adskillelse.
 2. Bygningen skal være opført max. 25 år inden udarbejdelsen af energimærkningen.
 3. Varmeforsyningen skal være fjernvarme, naturgas, olie, el og biobrændsel med central-varmeanlæg.

Denne form for energimærkning uden bygningsgennemgang, giver et energimærke, som kun beskriver bygningens energimæssige standard iht. bygningsreglementet på daværende tidspunkt (opførelsestidspunkt).

Hvis bygningen har supplerende varmeinstallationer som f.eks. brændeovn eller vedvarende energianlæg, som solvarme m.m. eller hvis bygningens isoleringsmæssige stand er bedre en kravene ved bygningens opførelsestidspunkt tages der ikke hensyn til disse. Hvis man gerne vil have et mere præcist indblik i bygningens energimæssige standard anbefales der, at der udarbejdes et energimærke med bygningsgennemgang, hvor hele bygningen besigtiges.

El-rapport

Siden 1. maj 2012 har det været et krav, at der skal udarbejdes en separat rapport over boligens el-installationer. Ved at forelægge tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, fritages sælger for sit 10-årige mangelansvar.

El-rapporten udarbejdes på baggrund på en uvildig bygningsgennemgang af en autoriseret el-installatør, som gennemgår boligens el-installationer.

Den autoriserede el-installatør tager stikprøver, som skal afdække, hvorvidt der findes ulovlige forhold eller funktionsfejl på el-installationer.

El-rapporten har en gyldighed på 1 år.

Karakterskalaen for el-eftersynsrapporter

Der findes en karakterskala for eleftersynsrapporter som den autoriserede el-installatør benytter, når der foretages eleftersyn af ejendommen.

Karaktererne er udtryk for hvilken stand ejendommens er i.
– IB = Ingen bemærkninger
– K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel
– K1 = Ulovligt forhold, som dog ikke umiddelbart er farligt eller påvirker funktionsdygtigheden
– K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan være farligt eller påvirke funktionsdygtigheden i en mindre eller afgrænset del af installationen. Der er en mindre potentiel risiko for personskade eller brand
– K3 = Ulovligt forhold, som nu eller på kortere sigt kan være
farligt og påvirke funktionsdygtigheden i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Der er en større potentiel risiko for personskade eller brand
– UN = Bør undersøges nærmere